TIÊU CHUẨN BÀN GIAO SHOP TMDV VINPEARL TUYÊN QUANG

Kính gửi quý khách hàng bảng tiêu chuẩn bàn giao của Shop thương mại dịch vụ dự án Vinpearl Tuyên Quang. 134 lô shop sẽ được bàn giao thô tới quý khách hàng. Mục đích để thô là để quý khách có thể tự bố trí theo ý thích hay phong thuỷ cho phù hợp, tránh rất nhiều trường hợp trước đây đã xây lên xong đa phần khách hàng phá đi bố trí lại theo mong muốn của mình.

Tiêu chuẩn bàn giao Shop Vinpearl Tuyên Quang